Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

mychoice
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej / to takie o mnie i moim mężczyźnie
Reposted fromperseweracje perseweracje viamaddreamer maddreamer
mychoice

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

June 05 2015

mychoice
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viavacannes vacannes

May 08 2015

mychoice
6545 7119 500
Reposted fromvanilka vanilka viaswiatblondynki swiatblondynki

May 01 2015

6490 9995 500
1548 67be

rawr-its-michelle:

i never hit reblog so fast in my life

mychoice
mychoice

April 27 2015

mychoice
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawerterowska werterowska
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viawerterowska werterowska
mychoice
3991 3e3b 500
Reposted fromapatia apatia viayouuung youuung

March 22 2015

mychoice
1492 f7c3
kucyki? to dla ciot!

March 03 2015

mychoice
7222 af4b

February 08 2015

mychoice
mychoice
9148 d734 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamagolek22 magolek22
mychoice
0116 e7c3 500
Reposted fromscorpix scorpix vialubiedzis lubiedzis
mychoice
0206 34d5
2015
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii via13-days 13-days
mychoice
9214 1d6f
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viayouuung youuung
mychoice
1957 6ae8 500
Reposted fromrol rol viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl